מתחילים
Back To FAQ

מתחילים

האם עלי לשלם כדי להירשם?
מתי אוכל להתחיל להשתמש בשירות שלכם?
Form 1583 is a required USPS form that authorizes Shipito to receive mail on your behalf.

You will be given a unique suite number that will be the same across all our warehouses.

Our free Standard membership gives you a default address for our Hawthorne, California warehouse which offers 90 day storage duration. You will also have access to ship to our warehouse in Austria.

If you choose our Premium plan, you will be given a default address for our tax-free Tualatin, Oregon warehouse in addition to every warehouse available in our Standard membership.


Customs in some countries require your Tax ID to be printed on the commercial invoice. If this is your case, the warning will be displayed on your account when selecting shipping method for the package. To enter your Tax ID to your profile, please follow the steps 1. Login to your account 2. Select account settings 3. Select “address book” on the left-hand side. 4. Select “Add New Address” at the bottom, colored in orange.
כיצד ניתן להשתמש בכתובת ה-שיפיטו שלי באתר של קמעונאי?
איזה מספר טלפון אני יכול/ה לספק לקמעונאים?
כיצד אוכל לדעת אם קמעונאי יכול לשלוח אליכם?
מהו מס המכירה במדינה, אותו אני צריך לשלם והאם אני משלם לקמעונאי או לשיפיטו?